Futuro de las Bibliotecas Universitarias

¿Qué futuro espera a las bibliotecas universitarias y por ende que futuro nos espera a los bibliotecólogos?

Este fue el tema de la mesa de trabajo (Panel sobre perspectiva de la biblioteca universitaria en la sociedad del conocimiento), en el marco de 12° Congreso Nacional de Bibliotecología y Ciencia De La Información, organizado por ASCOLBI, que se llevó a cabo en Bogotá pasado 29 de noviembre.
Participe en este panel, al lado de otras directoras de bibliotecas universitarias colombianas, donde cada una presentó su visión personal. Siento que la mía fue distinta a las demás. También tengo la impresión, que aun los bibliotecólogos, no nos damos cuenta de los grandes cambios que se avecinan y el peligro que significa para nosotros no darnos cuenta de eso.
Tal vez, decía yo en mi ponencia, las personas de mi generación, podemos jubilarnos tranquilamente, pero ¿que espera a los jóvenes quienes con entusiasmo están iniciando esta carrera?
Creo que el futuro y no tan lejano está centrado en los siguientes temas:

• COLABORACION ENTRE BIBLIOTECAS, PERO SOBRE TODO ENTRE DISTINTOS ORGANISMOS
• ENSEÑANZA DE LAS HABILIDADES INFORMACIONALES
• PRESERVACION DE LA INFORMACIÓN O MAS BIEN CURACIÓN DE LA INFORMACIÓN
• REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
• GESTION DE LA PRODUCCIÓN PROPIA (INSTITUCIONAL)

¿Jaka przyszlosc czeka biblioteki uniwersyteckie i jaka bibliotekarzy?

To byl temat panelu ( Perspektywas bibliotek uniwerysteckich w spoleczenstwie wiedzy) na12 ° Narodowym Kongresie Bibliotek i Informacji Naukowej, zorganizowanej przez ASCOLBI, który odbył się w Bogocie (Kolumbia) w dniu 29 listopada.
Bralam udzial w panelu, obok innych dyrektorów bibliotek uniwersyteckich w Kolumbii i każdy z nich przedstawił własną wizję. Czuję, że mój poglad był inny od pozostałych. Mam także wrażenie, że my bibliotekarze, nie zdajemy sobie jeszcze sprawy z dużych zmian i niebezpieczeństw, ktore sie zblizaja coraz bardziej.
Być może, i powiedziałam to w mojej prezentacji, ludzie z mojego pokolenia, możemy spokojnie przejść na emeryturę, ale co czeka młodych i entuzjastycznych ludzi, którzy zaczynają dopiero swoja kariere w tym zawodzie?
Myślę, że nie w tak odległa przyszłośc się skoncentruje na następujących tematach:
• współpraca między bibliotekami, ale zwłaszcza pomiędzy różnymi organizmami.
• Nauczanie umiejętności informacyjnych
• zachowanie informacji, czy raczej kuracje informacji
• ponowne wykorzystanie informacji
• zarządzania wlasną produkcją (uniwersytecką)

Comentarios

Entradas populares